شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
چون کامپيوتر بهترين وسيله براي همه نوع کار است .نظر شما چيست؟

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
پیامی یافت نشد.
ساعت دماسنج
گروه چرا اصلا کامپيوتر؟
از ساعت 1 تا 23
vertical_align_top